Fästingbett

Video: Fästingbett
En fästing som avlägsnas inom ett dygn kommer sannolikt inte att ha överfört någon infektion. Dra eller vrid fästingen ut ur huden med fingrarna eller en liten pincett.

Vad är...

Kontakta din läkare

Allmänt: Fästingbett hos barn

Barn och vuxna som rör sig i skog och högt gräs riskerar att bli bitna av fästingar.

Fästingar är insekter som biter sig fast i huden så att de kan suga blod. Olika typer av fästingar kan överföra sjukdomar.

Till exempel, kan skogsfästingen (eller hundfästingen) överföra Rocky Mountain-fläckfeber och Colorado-fästingfeber.

Rådjursfästingen, som finns i stora delar av Sverige kan överföra Lyme-borrelios när den fäster sig på huden genom en spiroket vid namnet Borrelia.

Det är inte alla fästingar som bär på sjukdomen, men en stor andel av fästingarna i Sverige.

Symptom

Symtom och tecken på fästingbett

Fästingbettet i sig gör inte ont, men efter några timmar märker personen ofta en lätt irritation och klåda vid bettet. Det är då personen upptäcker fästingen som sitter fast i huden.

Barn märker vanligtvis INTE fästingen, inte ens efter att de blivit bitna.

Lyme-borrelios uppträder först som ett ringformat utslag vid bettet där fästingen har bitit sig fast. Utslaget, som kallas vandrande hudutslag, karaktäriseras av en röd ring med en cirkel i mitten som successivt blir blekare (måltavla).

Det tar flera dagar upp till flera veckor efter fästingbettet, innan utslaget kommer och sprider sig utåt från bettet. Det kliar och är varmt.

Utslaget varar i cirka 3 veckor och kan bli ganska stort, upp till 10-15 cm i diameter. Ibland uppstår flera "måltavleutslag".

Ett barn med Lyme-borrelios kan också få allmänna influensasymtom, som feber, huvudvärk, led- och muskelsmärtor samt slöhet.

De här symtomen kan föregå utslagen. Ibland kommer inga utslag alls.

I sällsynta fall kan Lyme-borrelios orsaka problem med hjärtat och nervsystemet.

Ett sådant problem, Bells pares, inträffar när sjukdomen påverkar ansiktsnerven och orsakar förlamning på ena sidan av ansiktet.

Barnet kan då inte rynka på ögonbrynen eller sluta ögat på den drabbade sidan, och får ett snett leende.

Det här tillståndet måste behandlas med antibiotika i två eller tre veckor. Lyckligtvis återställs de flesta barn helt.

Behandling

Egenvård/förebyggande åtgärder: fästingbett

När du och ditt barn reser i områden där det kan finnas fästingar bör du vidta några enkla försiktighetsåtgärder:

  1. Ha på långbyxor och se till att fotlederna är täckta. Det är en bra idé att stoppa in byxorna i strumporna. 

  2. Insektsmedel för användning på huden, liksom på kläderna, kan hjälpa till att förebygga fästingbett. Produkter som innehåller mindre än 10 % DEET (den aktiva ingrediensen i de flesta insektsmedel) är både säkra och effektiva för små barn. 

  3. Inspektera huden och kläderna efter vistelse i områden där det finns fästingar. Kontrollera barnet noggrant över hela kroppen för fästingar varje kväll innan läggdags.

När söka läkare

När ska du söka läkare vid fästingbett hos barn?

De flesta människor har inga problem efter ett fästingbett och du behöver inte kontakta läkare för okomplicerade, mindre reaktioner runt bettet.

Sök omedelbart läkare eller ring 112 om:

  • Barnet har svårt att andas eller vid någon form av svår reaktion på bettet 

Beställ tid hos läkare om:

  • Du märket att barnets ansikte hänger på ena sidan eller om leendet är snett.