Förstorade "polyper"

Video: Förstorade "polyper"

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är förstorade polyper hos barn?

Förstorad körtelvävnad i svalget är vanligt hos barn yngre än 5 år. "Körteln bakom näsan" adenoiden sitter på bakre väggen av näs-svalgrummet.

Tonsillerna ("halsmandlarna") syns på ömse sidor om gomspenen när man gapar.

I likhet med halsmandlarna har adenoiden till uppgift att fånga upp och förstöra bakterier som vi andas in genom näsan. Hos vissa barn kan körteln svullna upp och orsaka problem, speciellt vid infektioner i luftvägarna.

Lymfvävnad överallt i kroppen börjar normalt växa innan barnet är fött och är relativt sett som störst när barnet är omkring 3 år. Sedan minskar tonsillernas och adenoidens relativa storlek p.g.a. den normala tillväxten.

Detta bör man ha i minnet när man diskuterar för och emot operation med läkaren. En del barn föds med stora halsmandlar och adenoid. Hos andra kanske upprepade infektioner eller inflammationer kan stimulera tillväxten.

Det kan vara nödvändigt att operera bort körteln bakom näsan, likaväl som tonsillerna, i undantagsfall.

Symptom

Symtom och tecken på förstorad adenoid

Typiska symtom på förstorad adenoid är att barnet är brett över näsroten, andas genom munnen, snarkar och har kronisk nästäppa.

Talutvecklingen kan påverkas.

Om tonsillerna är kraftigt förstorade kan oregelbunden andning med långa uppehåll störa sömnen.

Barnet blir trött och retligt under dagen. Det kan även påverka tillväxten och i så fall är det anledning till operation (tonsillectomi). För att se körteln bakom näsan behöver öronläkaren använda en speciell spegel.

Komplikatione: förstorad adenoid

Ibland kan förstorad adenoid förhindra att vätska rinner bort från mellanörat och bihålorna och därmed befrämja infektioner där.

Behandling

Behandling/Gör så här om du misstänker att ditt barn har förstorade körtlar i svalget

Beställ tid hos öronläkare om du misstänker att ditt barn har förstorade körtlar i svalget ("polyper"). Läkaren på vårdcentralen kan annars ge råd och eventuellt remiss.

Om barnet har förstorade körtlar som ger betydande problem kan specialisten rekommendera att man opererar bort adenoiden (adenoidektomi).

Det sker normalt polikliniskt. Ibland kan adenoiden växa tillbaka efter en tid, och då kan en andra operation bli nödvändig.

Kom ihåg att relativt skrymmande körtelvävnad i halsen under småbarnsåren är en naturlig del av utvecklingen och den normala tillväxten gör att tonsiller som då möts i medellinjen ser mycket mindre ut i skolåldern "av sig själv".

Förebyggande åtgärder: Förstorade "polyper"

Körtelvävnaden i kroppen, inklusive den i svalget, växer enligt ett annat åldersmönster än kroppen i övrigt.

Det är naturligt och går inte att förhindra. Insikten om detta kan emellertid förhindra onödiga operationer!