Förgiftning

Video: Förgiftning

Vad är...

Kontakta din läkare

Allmänt

Små barn stoppar saker i munnen för att undersöka dem. I de flesta hem finns det ett antal ämnen som är giftiga eller skadliga för små barn och som de gärna smakar på om de får tillfälle, trots att produkterna i fråga ter sig rätt motbjudande för oss vuxna (t.ex. fotogen).

Särskilt farliga är mediciner, rengöringsmedel, petroleumprodukter, tobak och alkohol.

 

 • Om en 2-åring äter t.ex. tio järntabletter kan det leda till en allvarlig förgiftning. Vuxnas hjärtmedicin, malariatabletter och vissa medel mot depression är ännu farligare! Även mediciner som rekommenderas till barn, t.ex. paracetamol, kan vara farliga vid en kraftig överdos (t ex om barnet får möjlighet att dricka direkt ur flaskan). 
 • Frätande produkter hemma kan vara maskindiskmedel, propplösare för avloppet, ammoniak, Klorin och andra starka rengöringsmedel samt härdningsmedel för lim. Om ett barn sväljer ett frätande ämne kan det allvarligt skada slemhinnorna i halsen och matstrupen. Skadorna kan fortsätta att förvärras under flera dagar. Även inandning av syra eller lut kan skada slemhinnorna i luftvägarna. Stänk på huden resulterar i brännskadeliknande skador, medan stänk i ögonen kan leda till allvarliga ögonskador. 
 • Viktiga exempel på petroleumprodukter, som förekommer allmänt, är, förutom bensin och diesel, tändvätska, lampolja, oljebaserad färg, skokräm, möbelpolish och rostskyddsmedel. Redan i liten mängd kan dessa ge besvär i luftvägarna (hosta, andningssvårigheter). De sprider sig på bronkträdets slemhinnor som en oljefläck på en vattenyta och orsakar "kemisk lunginflammation". 
 • Intag av tobak leder ofta till att magens slemhinnor blir irriterade, vilket kan ge kräkningar. Lyckligtvis kommer ofta det mesta av tobaken upp då, vilket minskar den mängd som tas upp i kroppen.Ett barn som har ätit en halv cigarett eller mindre visar i allmänhet inga symtom. Om barnet får i sig en 1/2 till 1 hel cigarett leder det ofta till illamående och kräkningar. Farliga doser av nikotin är intag av 1-2 cigaretter, 3-4 cigarettfimpar, 1 cigarrfimp eller 1-2 bitar av tuggtobak. Du måste omedelbart söka på en akutmottagning om barnet fått i sig så mycket. 
 • Alkoholhaltiga drycker kan vara extremt giftiga för barn, även i små mängder. 
 • En del växter kan vara giftiga för barn (gullregn, liljekonvalj och andra), men intag resulterar oftast bara i kräkningar. Björnloka ger frätskador vid kontakt med huden. Du kan få information om lokalt förekommande giftiga växter i broschyrer från Apoteket eller så kan du läsa om dem på Internet.

Symptom

Symtom och tecken på förgiftning

Förgiftning av barn kan ta sig olika uttryck. De vanligaste tecken på förgiftning hos ett barn är illamående och kräkningar.

Ofta känner du en konstigt lukt från barnets mun, särskilt om han t.ex. har druckit en petroleumprodukt.

Petroleumprodukter är särskilt farliga när de sväljs eller andas in i lungorna. Även små mängder kan leda till lunginflammation.

Det är störst risk att inandas tunna vätskor som lacknafta, tändvätska, lampolja och bensin.

Andra tecken på en eventuell förgiftning är en snabb puls, hjärtklappning, minskad livlighet eller slöhet. Det kan övergå till medvetslöshet och koma, som kan åtföljas av kramper eller anfall, orsakat av direkta effekter på hjärnan och nervsystemet.

Stänk från frätande ämnen kan orsaka frätsår. Om giftiga substanser kommer i ögonen, kan barnet drabbas av allvarliga skador.

Symtom på ögonskada är smärta i ögonen, ökat tårflöde samt spasmer och inflammation i ögonlocken. 

Symtom och tecken på förgiftning (sammanfattning):

 • Illamående och kräkningar 
 • Konstig lukt från barnets mun/andedräkt 
 • Andningssvårigheter och hosta 
 • Snabb puls och hjärtklappning 
 • Minskad livlighet, trötthet och håglöshet 
 • Medvetslöshet och koma 
 •  Anfall 
 •  Hudskada och brännsår 
 •  Ögonskador
 • Behandling

  Egenvård

  • Ta bort alla rester av mediciner, växter, m.m., från barnets mun. Om barnet fått i sig något frätande, ge grädde eller mjölk. Försök inte framkalla kräkning! Detsamma gäller om det är fråga om någon petroleumprodukt. Är det däremot fråga om medicin-tabletter och du har upptäckt intaget meddetsamma, är det bra att framkalla kräkning, om du kan! 
  • Ögon som skadats av stänk ska sköljas med en mjuk stråle vatten i minst 20 minuter. Vattnet ska vara rumstempererat. Vattnet späder ut och avlägsnar den frätande substansen och lindrar smärtan tills du kommer till en ögonläkare. 
  • Alla hudskador bör behandlas som brännskador. Ta av nedsmutsade kläder direkt. Skölj rikligt med rumstempererat vatten, helst i 30 minuter. Du kan också sätta barnet i badkaret. Fortsätt att skölja på vägen till akutmottagningen. 
  • Det viktigaste vid inandningsskador är att barnet kommer ut i friska luften. Uppsök genast sjukhus om barnet har svårt att andas (Ring 112 för ambulans). 
  • Om du misstänker att barnet har ätit något giftigt kan du ringa 112 och begära Giftinformationscentralen. 
  • Det är viktigt att ge så mycket information som möjligt över telefonen om vad barnet ätit eller kommit i kontakt med. Ha flaskan eller paketet framför dig så att du kan svara på frågor när du pratar med Giftinformationscentralen. 

   

  Följande information är viktig:

 • VAD barnet har svalt: Exakt namn på produkten/medicinen; uppge tillverkarens namn om det finns med. 
 • HUR MYCKET barnet har svalt: den mängd som svalts, spillts på huden m.m. 
 • NÄR det hände: tidpunkten för händelsen och vilken tid du upptäckte vad som hänt 
 • HUR ditt barn mår: om barnet visar symtom eller tecken på förgiftning; beskriv den del av kroppen som är drabbad 
 • ÅLDER och VIKT: Hur gammalt barnet är och hur mycket väger han/hon? 
 •  

  Försök inte att framkalla kräkning om barnet är medvetslöst eller på gränsen till medvetslöshet.

  Det kan leda till inandning av uppkastningen och magsäckens innehåll kan då hamna i barnets lungor.

  Kontrollera om barnet andas.

  Om barnet andas men är medvetslöst, ska du lägga henne/honom i framstupa sidoläge.

  Börja ge konstgjord andning om barnet inte andas eller inte andas tillräckligt.

  När söka läkare

  När ska du söka läkare?

  Ring landstingets Sjukvårdsrådgivning eller 112 om:

 • Barnet plötsligt verkar förvirrat, "borta" eller dåsigt, utan märkbar anledning. Det kan vara ett tecken på förgiftning hos små barn. 
 • Barnet får kramper eller ett anfall. 
 • Barnet har svårt att andas och plötsligt får hosta. 
 • Barnet kräks och klagar på magsmärtor och du misstänker att han/hon ätit något. 
 • Barnet är medvetslöst.
 • Förebyggande

  Förebyggande åtgärder

  • Kontrollera alltid noga att du ger rätt medicin till ditt barn, t.ex. att näsdropparna i själva verket inte är ögondroppar. Tänd ljuset och läs på förpackningen! Var noga med rätt dosering! (Man behöver emellertid inte vara rädd för att ha orsakat förgiftning genom att ha givit litet för stor mängd, eller ens en extra dos, av de receptfria mediciner som förekommer.) 
  • Medicinförgiftningar inträffar lätt när familjen med småbarn besöker äldre släktingar. Kontrollera så att Mormor inte har hjärtmedicinen stående på nattygsbordet inom räckhåll för 2-åringen! 
  • Förvara alltid frätande substanser och petroleumprodukter utom räckhåll för barn. Låt inte diskmedel finnas i diskmaskinen tillgängligt för det lilla barnet! Låt inte flaskan med tändvätska stå på marken/golvet! Spara originalförpackningen av "barnförbjudna" produkter och håll helst produkterna inlåsta. 
  • Förvara cigaretter utom räckhåll för småbarn! Rökning bör inte förekomma inomhus i barnfamiljer. Gör av med cigarettfimparna ordentligt utomhus, så att barn inte kommer åt dem! 
  •  Lämna aldrig alkoholhaltiga drycker framme så att barn kan komma åt dem! 
  • Undvik att ha giftiga växter hemma och i trädgården. Tag bort och varna för björnloka!