Crohns sjukdom

Video: Crohns sjukdom

Vad är...

Make an appointment with doctor

Vad är Crohns sjukdom hos barn?

Crohns sjukdom är en form av inflammatorisk tarmsjukdom som innebär att tjocktarmens och ändtarmens slemhinna är kroniskt inflammerad och sårig.

Detta skadar tarmarna och kan leda till nedsatt upptagning av näringsämnen (näringsbrist). Sjukdomen ger blodiga diarréer som kan komma och gå.

Crohns sjukdom kan förekomma i alla delar av mag-tarmkanalen, från munnen till analöppningen, men är vanligast i den nedre delen av tunntarmen (ileum).

Orsaken till Crohns sjukdom är okänd, men den kan vara ärftlig.

Sjukdomen kan inträffa i alla åldrar, men är sällsynt före 7 års ålder och vanligast hos personer mellan 20 och 30 år Crohns sjukdom är vanligare bland judar och mindre vanlig bland afroamerikaner.

Symptom

Symtom och tecken vid Crohns sjukdom hos barn

Symtomen på Crohns sjukdom utvecklas ofta successivt och i allmänhet kommer de och går (intermittenta).

Huvudsymtomen på Crohns sjukdom är blodiga diarréer och slem i avföringen.

Dessutom kan patienten klaga på buksmärtor, illamående, nedsatt aptit och viktminskning. Det kan finnas blod i avföringen av tarminflammationen eller från rispor runt ändtarmen.

Andra symtom kan vara feber, trötthet och svaghet. Hos barn kan Crohns sjukdom leda till fördröjd pubertet (när man går från barn till vuxen) eller långsam tillväxt (avplanande tillväxtkurva för längd).

Komplikationer: Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en allvarlig kronisk sjukdom som kan leda till näringsbrist, blodbrist och bakteriella infektioner.

Ärrbildning på tarmväggarna kan leda till förträngning av tarmen vilket leder till stopp i tarmarna.

Symtom på tarmstopp är svår buksmärta, buksvullnad, illamående och kräkningar.

Barn med Crohns sjukdom löper också ökad risk att utveckla artrit, gallstenar, njurstenar, hud-och ögonproblem och tjocktarmscancer.

Barn och ungdomar med denna sjukdom ska följas och tas om hand av specialister på sjukhus, ofta i ett vårdlag med sjuksköterska, dietist, psykolog m fl, förutom läkare.

Kortare inläggningar på en sjukhusavdelning kan behövas, men vi strävar efter att låta så stor del som möjligt av behandlingen ske ambulant och i hemmet.

Behandling

Behandling/Gör så här om du tror ditt barn har Crohns sjukdom

Sök läkare på barn- och ungdomsmottagning eller vårdcentral om du tror att ditt barn har Crohns sjukdom. Läkaren tar då ställning till om misstanken är motiverad och gör i så fall en första omgång undersökningar samt remitterar er till specialist (pediatrisk gastroenterolog).

Specialistläkaren kan rekommendera en undersökning som heter koloskopi, som innebär att man tittar direkt i tarmen med specialkameror och ett flexibelt instrument som kallas koloskop. Under undersökningen kan ett prov (biopsi) tas från tarmväggen för att bekräfta diagnosen Crohns sjukdom.

Om testerna bekräftar diagnosen Crohns sjukdom kommer barnet att få antiinflammatoriska och immunhämmande läkemedel för att minska inflammationen och behandla symtomen.

Vid svåra uppblossningar (skov) av sjukdomen kan det vara nödvändigt att lägga in barnet på sjukhuset för att under en tid ge medicin och näring intravenöst.

Vid svår blödning kanske barnet måste få en blodtransfusion.

Om läkemedlen inte minskar inflammationen tillräckligt bra, måste man bestämma om man ska ta bort de sjukaste tarmdelarna med en operation.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: Crohns sjukdom

Eftersom vi inte vet vad som orsakar Crohns sjukdom går det inte att förebygga själva sjukdomen.

Barn med Crohns sjukdom kan ha skov om och om igen och de kan bli värre varje gång. För att förebygga komplikationer är det viktigt att du följer barnets sjukdomsförlopp och snabbt kontaktar läkare om sjukdomen förvärras.

En gastroenterolog, en specialist på mag-tarmsjukdomar, bör regelbundet kontrollera barn med Crohns sjukdom.

Barn måste ta de läkemedel som ordineras och försöka undvika skov av sjukdomen. Se till att barnet får i sig bra näring. Kontakta en dietist för hjälp med det.