Cellulit - Rosfeber hos barn

Video: Cellulit - Rosfeber hos barn
Rosfeber är en hudinfektion som orsakas av streptokockbakterier. Vi ser att ett avgränsat område av huden är rött, varmt, svullet och ömt med en skarp avgränsning mot frisk hud.

Vad är...

Vad är rosfeber (cellulit) hos barn

Rosfeber eller erysipelas är en bakteriell infektion i huden som drabbar både barn och vuxna.

Den är vanligast efter en hudskada, som t.ex. ett skärsår, insektsbett, djurbett eller om man kliar sig (vid t.ex. eksem eller vattkoppor).

Rosfeber kan också drabba frisk hud hos barn som har problem med immunsystemet.

I de flesta fall av rosfeber orsakas hudinfektionen av bakterierna streptokocker eller stafylokocker. Rosfeber är inte smittsamt.

Symptom

Symtom och tecken vid rosfeber hos barn

Vid rosfeber blir en del av huden röd, varm och öm vid beröring. Det drabbade området kan också vara upphöjt eller svullet.

Det finns ofta en skarp kant där den infekterade huden möter den friska huden. Det drabbade hudområdet blir större i takt med att infektionen sprider sig och det kan finnas rodnade strimmor som leder bort från området.

En del barn kan få feber och må dåligt. Lymfkörtlarna nära det drabbade området kan bli förstorade och kan till och med ses och kännas under huden.

Komplikationer vid rosfeber

Rosfeber ger vanligen inga komplikationer om det behandlas direkt. I sällsynta fall kan bakterierna nå blodbanan och leda till en blodinfektion som eventuellt kan skada de inre organen som t.ex. hjärtat och njurarna.

Rosfeber i huden runt ögonen, som är vanligare hos barn än vuxna, kan vara särskilt farlig. Detta kallas periorbital cellulit. Om det inte behandlas snabbt med antibiotika kan ögonhålan också bli infekterad (orbital cellulit).

Behandling

Behandling/Gör så här när barnet har rosfeber

Låt en läkare kontrollera barnet om du tror att det har rosfeber.

Läkaren kan skriva ut ett antibiotikum om det är rosfeber. Vid mindre allvarliga infektioner kan läkaren rekommendera behandling med orala antibiotika (som tas via munnen).

Läkemedlet ska ges enligt läkarens anvisningar. Dessutom bör den del av kroppen som är drabbad få vila, om möjligt något upphöjd för att hålla svullnaden och smärtan nere.

Barnet bör även få smärtstillande läkemedel som paracetamol eller ibuprofen.

Ett uppföljningsbesök hos läkaren bör planeras in några dagar efter att behandlingen påbörjats för att säkerställa att barnet blir bättre. Det är viktigt att barnet avslutar hela antibiotikakuren enligt ordination.

Vid svårare fall av rosfeber måste antibiotika ges intravenöst och då behöver barnet läggas in på sjukhus.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: rosfeber

Försiktighetsåtgärder för att förhindra att barnet får hudskador minskar risken för rosfeber.

Se till att barnet har rätt skyddsutrustning vid sportaktiviteter. Klipp ned barnets naglar och se till att de är rena.

Om barnet får en hudskada ska du rengöra och sköta såret ordentligt.

Barn med eksem drabbas oftare av bakteriella hudinfektioner. Hjälp barnet att skaffa bra rutiner för behandlingen av eksemen.

Kontrollera att barnet använder mjukgörande kräm varje dag för att undvika torr och kliande hud.