Brännskador

Video: Brännskador
Animationen visar de olika graderna av brännskador

Vad är...

Allmänt: brännskador

Ett barn kan bränna sig på heta vätskor eller föremål, eld, el eller kemikalier. Lång vistelse i solen kan också orsaka solskador.

Det är vanligt att gradera brännskador efter hur djup brännskadan är:

 • Vid första gradens brännskada är endast överhuden skadad. Huden är röd, varm och öm. Hudytan är torr och utan blåsor. Den här typen av brännskada läker efter några dagar utan ärrbildningar på huden. Solsveda är ett exempel på en första gradens brännskada. 

 • Vid andra gradens brännskada har huden skadats på en djupare nivå. Huden är extremt öm, röd eller blek med områden med svullnad och blåsbildningar. Det kan ta två veckor eller mer innan den läks, och det finns en liten risk för ärrbildning.

 • Vid tredje gradens brännskada har alla hudlager blivit förstörda. Huden kan vara vit, brun eller svart och förkolnad. Den känns torr, som pergament eller läder. Det förekommer i allmänhet ingen eller lite smärta till en början eftersom nerverna, som gör att vi känner smärta, också skadats. Med den här typen av brännskada, blir det alltid permanent ärrbildning och barnet behöver vanligtvis en hudtransplantation. 

När barn brännskadas är det viktigt att utvärdera omfattningen av hudskadorna. Ett barns handflata motsvarar ungefär 1 % av hela hans/hennes kroppsyta. Använd barnets handflata som mått för att uppskatta brännskadans omfattning.

Alla brännskador, oavsett grad, där skadan motsvarar mer än 10 % av barnets kroppsyta, måste anses som potentiellt allvarliga. Sådana barn bör få omedelbar läkarvård. 

Brännskador i ansiktet, på könsorganen, händerna eller fötterna är de mest allvarliga. 

 

Behandling

Egenvård

 1. Kyl omedelbart ner det brända området. Det är ännu viktigare än att komma till en läkare snabbt. Spola t ex det brända fingret under kallvattenkranen genast, och spola länge! Tänk på hur ett varmt ägg som man spolar i kallvatten snart blir mycket varmt igen när man slutat! För första och andra gradens brännskador ska du använda vatten som är svalt men inte iskallt. Ta det som finns nära till hands; badkar, dusch, slang, fontän, sjö- eller havsvatten. Lägg inte is eller snö direkt på en brännskada eftersom det kan orsaka frostskador. Vira in isen eller snön i en handduk och lägg den på brännskadan. 
 2. Fortsätt kyla ner i minst 10 minuter. Avkylningen lindrar barnets smärta och förhindrar också att brännskadan tränger djupare ner i huden. 
 3. Gnid inte på brännskadan eftersom det kan orsaka blåsbildning. 
 4. Använda speciella förband för brännskador om du har sådana tillgängliga. Dessa förband består av vattenbaserad gel som har en kylande effekt, lindrar smärtan och håller såret rent och fuktigt.

När söka läkare

När ska du söka läkare?

Åk direkt till sjukhus eller ring 112 om:

 • Barnet har andra eller tredje gradens brännskada, eller om det ser ut som om brännskadan täcker mer än 10 % av kroppen. 
 • Om du misstänker att barnet har brännskadats genom inhalation av upphettad luft, giftiga gaser, eller om det handlar om elektriska eller kemiska skador. 

Beställ tid hos läkare om:

 • Om barnet får första gradens brännskador i ansiktet, på skalpen, händerna, fötterna eller könsorganen. 
 • Första gradens brännskador täcker mer än 5 % av barnets kroppsyta. 
 • Barnet har första gradens brännskador som inte blir bättre inom 24 timmar. 
 • Du misstänker att en brännskada har blivit infekterad. Tecken på infektion kan vara ökad smärta, ömhet, hudrodnad eller förekomst av var i såret.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: I köket

 • Lämna aldrig föremål eller mat nära spisen som kan locka dit barn. Det kan vara kakor, godis, serveringsskedar, slevar m.fl. 
 • Tänk på hur du placerar kastruller och stekpannor på spisen. Sätt dem på de bakre kokplattorna och vänd handtagen inåt, mot mitten eller spisens bakre del. Låt aldrig kastrullhandtagen sticka ut från spisen så att ett barn lätt når dem. 
 • Sätt upp skydd framför värmeskåp, ugnar och barnsäkra eluttag. Barnsäkra spisvreden eller ta bort dem när de inte används. 
 • Håll alltid barnet borta från heta ytor och ställ aldrig het mat där barnet kan komma åt den. 
 • Installera skållningsskydd på kranar (skållningssäkra kranar). Det skyddar barnet från allvarliga brännskador när det rinner varmvatten från kranen. Ställ in varmvattenberedaren på 50 grader eller lägre. 
 • Ställ vattenkokare, kaffebryggare, ångkokare, riskokare, fonduegryta och andra hushållsapparater som blir heta när de används, utom räckhåll för barn. 


Förebyggande åtgärder: I badrummet

 • Håll ALLTID uppsikt över barnet och vad han/hon håller på med.
 • Lämna aldrig små barn ensamma i badrummet, inte ens i några sekunder. 
 • Ha aldrig varmare vatten än 50 ºC i badkaret när barnet badar. Spola i kallt vatten först och fyll sedan på med varmt vatten. Kontrollera alltid temperaturen på vattnet med armbågen eller underarmen innan du sätter ner barnet i badet. 
 • Ha en halkmatta på badkarets botten så att barnet inte halkar. 
 • Håll barnet borta från kranarna. Sätt barnet i andra änden av badkaret med ryggen mot kranarna. 
 • Installera skållningsskydd på kranarna. 

 

 Förebyggande åtgärder: Allmänt 

 • Installera eluttag med inbyggda barnskydd. Sätt i kontaktskydd i de andra eluttagen. 
 • Håll barnet på säkert avstånd från öppen eld som brasor, stearinljus och facklor. Lämna aldrig barn ensamma i rum där sådant finns. Tändstickor och tändare måste hållas utom räckhåll för barn. Detsamma gäller för el-element och fotogenkaminer, samt braskaminer med höga yttemperaturer. 
 • Låt inte sladden på strykjärnet hänga ner där ett barn kan få tag på den. 
 • Ha aldrig små barn i knät när du dricker varmt kaffe eller te. 


Förebyggande åtgärder: Grillen

 • Ställ grillen långt ifrån där barnet leker. Kontrollera att grillen står stadigt. 
 • Förvara tändvätska och tändstickor utom räckhåll för barn. 
 • Håll barnet på avstånd medan grillen tänds. 
 • Gå aldrig ifrån grillen när den är tänd. Var särskilt försiktig med små engångsgrillar, ställ dessa på en yta högt upp, inte på marken.