Bråck hos barn

Video: Bråck hos barn
Vid navelbråck syns en relativt mjuk svullnad som reser sig från hudens nivå vid naveln. Bråcket är vanligtvis oömt och smärtfritt. Det kan vara litet som en ärta och stort som ett plommon.

Vad är...

Vad är bråck hos barn?

Ett bråck inträffar när ett organ i kroppen går in i en del av kroppen där det inte hör hemma. För att det ska inträffa måste det finnas en öppning eller en svaghet i muskelväggen, vävnaden eller membranet som normalt håller organet på plats.

Det finns många olika typer av bråck, men de som är vanligaste hos barn avser två potentiellt svaga punkter i bukväggen.

Dessa kallas navelbråck (området runt naveln) eller ljumskbråck (plats i ljumsken där testiklarna under utvecklingen vandrar ned till pungen).

Om det som finns i buken trycker mot dessa svaga områden kan en ficka eller ett bråck utvecklas här. Fickan kan innehålla tarmar eller bara fettvävnad. Bråcken kan finnas vid födseln eller uppträda senare i barndomen. De ändrar ofta storlek vid rörelse eller aktivitet, som att de växer sig större när barnet gråter, lyfter eller anstränger sig.

Bråck hos barn kan ibland vara en följd av fetma, kronisk förstoppning eller för mycket hosta eller skrikande, dvs. allting som leder till ökat tryck i buken.

Symptom

Symtom och tecken vid bråck hos barn

Navel- och ljumskbråck visar sig vanligtvis som mjuka knölar under huden.

Ett navelbråck visar sig ofta runt naveln när barnet är några veckor eller månader gammalt. Bråcket kan bli synligare under dagens lopp och kan öka i storlek när barnet gråter eller bajsar. Det sker på grund av att gråt och krystning till avföring ökar trycket i buken och tvingar det som finns i buken ut genom svagheten i bukväggen.

Själva bråcket är som regel inte smärtsamt eller ömt att beröra.

Ett ljumskbråk uppkommer i spädbarnsåldern i ljumskområdet hos pojkar och flickor eller långt ned i pungen hos pojkar.

Ljumskbråck är vanligare hos pojkar, de kan vara stora eller små och finnas på en eller båda sidorna om ljumsken. För tidigt födda pojkar löper större risk att få ljumskbråck. Vanligtvis besvärar inte bråcket barnet och innehållet i bråckfickan glider lätt tillbaka på plats.

I sällsynta fall kan de tarmar som sticker ut bli inklämda. Det gör då väldigt ont, kräkningar tillstöter och bråcket måste opereras omedelbart eller tryckas in (reponeras) på sjukhus.

Komplikationer vid bråck

De flesta navelbråck försvinner under de första levnadsåren utan behandling.

Ljumskbråck försvinner troligen inte och kan bli inklämda.

Ett inklämt bråck uppkommer när innehållet i bråckfickan inte kan glida tillbaka på plats.

Medan de flesta bråck inte ger några symtom, kan inklämda bråck var mycket smärtsamma, hårda, mer svullna och blå- eller rödfärgade och barnet kan kräkas.

Det här är ett allvarligt tillstånd eftersom tarmen kan bli åtsnörd, vilket betyder att blodtillförseln till den del av tarmen som är inklämd i bråcket upphör. När det sker kan tarmen skadas.

Ett inklämt bråck är ett akut tillstånd och omedelbar operation kan krävas för att förhindra permanent skada på tarmarna.

Behandling

Behandling/Gör så här när barnet har bråck

Ett bråck ska alltid bedömas av läkare.

Ett navelbråck försvinner nästan alltid av sig självt utan speciell behandling.

Om bråcket inte försvinner, är väldigt stort eller ger symtom, kan det vara nödvändigt att försluta svagheten i buken med en operation.

Ljumskbråck rättas ofta till med en operationen eftersom de kan bli inklämda.

Förebyggande åtgärder: bråck

Det är omöjligt att förebygga bråck hos barn. Men du kan minska risken för bråck genom att behandla medicinska problem som kan leda till bråck.

Att förebygga kraftig viktökning, behandla förstoppning och kontrollera om barnets hosta är kronisk är några av de åtgärder du kan vidta för att minska risken för bråck.