Blodförgiftning (sepsis)

Video: Blodförgiftning (sepsis)

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är blodförgiftning hos barn?

Blodförgiftning är en sällsynt men potentiellt livshotande sjukdom som kan inträffa vid infektion med vissa giftproducerande bakterier.

Infektionen kan börja var som helst i kroppen.

De vanligaste ställena där bakterierna når blodbanan är lungorna, tarmarna, urinvägarna (njurarna), huden och de övre luftvägarna (öron, näsa eller hals).

Eftersom det infekterade blodet transporteras runt i hela kroppen kan gifter som frisätts av bakterierna påverka alla övriga organ i kroppen. Dessa gifter kan leda till att kroppens immunförsvar överreagerar och attackerar kroppen själv.

Blodförgiftning som inte behandlas kan leda till att njurarna, lungorna, hjärnan och andra organ slutar fungera och leda till livshotande cirkulationssvikt (septisk chock),

De bakterier som oftast leder till blodförgiftning är Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Neisseria menigitidis (meningokocker), Haemophilus influenzae typ b, Salmonella och Staphylococcus aureus.

Hos nyfödda kan olika typer av tarmbakterier, t.ex. E. coli, Listeria monocytogenes och grupp B-streptokocker orsaka blodförgiftning. I sällsynta fall kan även virus- och svampinfektioner leda till blodförgiftning. 

Symptom

Symtom och tecken vid blodförgiftning hos barn

Blodförgiftning kan uppkomma under en annan infektion och visar sig som symtom som hänger samman med den sjukdomen.

Det första tecknet på blodförgiftning kan vara feber och sjukdomskänsla. Åtföljande symtom kan vara nedsatt aptit, ovanliga utslag, kräkningar, diarré, trötthet, retlighet och nedsatt aktivitet.

Ett nyfött barn (mindre än en månad gammal) som får feber, inte vill äta, är slö eller överdrivet lättirriterad för ljud etc, bör omedelbart undersökas av läkare för att utesluta blodförgiftning.

Spädbarn upp till 2 månader kan ha blodförgiftning utan feber och kan också få "undertemperatur" av en sådan allvarlig infektion.

Petekier (små hudblödningar) är en varningssignal på blodförgiftning och kan ses vid ett flertal olika bakterier, men vanligtvis vid infektioner orsakade av meningokocker.

De är röd-lila utslag som kan finnas överallt på huden. Om man trycker på dem, antingen med ett glas eller ett finger, syns de medan de flesta övriga utslag skulle försvinna.

Blodförgiftning och hjärnhinneinflammation kan förekomma samtidigt, speciellt om infektionen beror på meningokocker.

De klassiska symtomen på hjärnhinneinflammation är feber och nackstelhet.

Komplikationer

Komplikationer vid blodförgiftning

Blodförgiftning är en livshotande infektion med hög dödlighet.

Omedelbar behandling med stora doser antibiotika intravenöst är absolut livsviktigt. Vid blodförgiftning påverkas organ i hela kroppen.

Förgiftningen kan leda till cirkulationssvikt (septisk chock), andningssvikt, njursvikt och hjärnskada.

Okontrollerad blödning, blodproppar, medvetslöshet och dödsfall kan inträffa om inte behandling sätts in så fort som möjligt.

Behandling

Behandling/Gör så här om du tror att ditt barn har blodförgiftning

Du måste omedelbart ta ditt barn till en akutmottagning för barn på sjukhus eller ringa 112 för ambulanstranport, om du tror att ditt barn har blodförgiftning.

Ett barn med blodförgiftning måste läggas in på sjukhus för intensivbehandling med höga doser antibiotika, vätska intravenöst, blodtrycksstöd och andra stödjande åtgärder.

Blodprover kommer att tas för att bekräfta att det finns bakterier i blodet. Ibland kan ryggmärgsprov tas för att se om barnet har hjärnhinneinflammation, tillsammans med ett urinprov för att kontrollera om barnet har urinvägsinfektion.

Kontakta omedelbart läkare om ett litet spädbarn får feber, inte vill äta, andas fort och har gråblek hudfärg, eller verkar retlig eller slö, och fontanellen på barnets huvud buktar ut. Allt detta kan vara tecken på en allvarlig infektion.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: blodförgiftning

En del vaccin skyddar mot de bakterier som orsakar blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation, som Hemophilus influenzae (Hib), meningokocker och pneumokocker.

Fyra doser av vaccinet Pentavac ges på BVC vid 4, 5, och 10-12 månader. Det skyddar mot Hib och Stockholms läns landsting har på senaste tid lagt till ett pneumokockvaccin också vid samma tillfällen.

Gravida kvinnor kan testas för grupp B-streptokocker innan förlossningen, så att antibiotika kan ges till mamman för att minska risken för att infektionen överförs till barnet under förlossningen.

Om ett barn i någon "tät" miljö, som dagis, har insjuknat i en allvarlig bakteriell infektion, så rekommenderar läkare ibland förebyggande antibiotikabehandling till de andra barnen.

Sekundär-fall av t ex meningokocksjukdom är emellertid ovanligt i Sverige, medan verkliga epidemier förekommer på vissa andra håll.