Blindtarmsinflammation (appendicit)

video
Videon visar vad blindtarmsinflammation är.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är blindtarmsinflammation?

Blindtarmsinflammation är en inflammation i den del av blindtarmen som kallas "appendix" - blindtarmsbihanget.

Det är en smal, fingerformad säck i närheten av den plats där tunntarmen och tjocktarmen går ihop. Om öppningen på den här säcken blockeras, kan appendix bli röd, svullen, irriterad och göra ont.

Bakterierna fastnar då i appendix och kan infektera vävnaden i det området. En inflammerad blindtarm som inte behandlas kan spricka och infektionen kan sprida sig till bukhålan och blodbanan.

Cirka 5 % av befolkningen får blindtarmsinflammation (1 av 20 personer). även om det kan drabba personer i alla åldrar, är det vanligast hos tonåringar och unga vuxna. Det är den främsta orsaken till bukoperation hos barn. 

Symptom

Symtom och tecken

Symtomen på blindtarmsinflammation hos barn och unga kan likna symtomen vid andra vanligare tillstånd, t.ex. akut diarrésjukdom (en infektion i tarmarna som beror på bakterier eller virus), förstoppning eller gaser.

En blindtarmsinflammation börjar vanligen med lätt feber (38-38,5 ºC), nedsatt aptit och smärta nära naveln. Smärtan kan komma och gå, men ökar successivt och blir till slut konstant.

Efter att barnet fått buksmärta kan det bli illamående och kräkas. En del barn kan även ha lite diarré, medan andra kanske behöver kissa oftare.

Efter några timmar förflyttar sig smärtan till den högra nedre delen av buken. Den här förflyttningen av smärtan signalerar att inflammationen kanske sprider sig från blindtarmen till bukhålan.

Komplikationer

Komplikationer

Om tillståndet inte snabbt diagnostiseras och behandlas, kan den inflammerade och blockerade blindtarmen spricka och var (infekterad vätska) kan sprida sig till bukhålan. Det kan leda till bukhinneinflammation (peritonit), en inflammation på insidan av bukhålan, i bukhinnan.

När infektionen sprider sig till bukhinnan blir barnet mycket sämre, med mer smärta och hög feber. Barnets mage är spänd och det gör ont att bara vidröra den. Det här kan vara ett livshotande tillstånd för barnet, som måste till sjukhuset för omedelbar operation.

Behandling

Behandling/Gör så här

De flesta barn med buksmärta har inte blindtarmsinflammation, men sök läkare om barnet har symtom som tyder på blindtarmsinflammation.

Läkaren kan ta några prover, däribland blodprover och röntgen, för att ställa diagnosen, även om det inte finns något test som med säkerhet kan diagnostisera blindtarmsinflammation. Ibland förblir diagnosen osäker och läkaren väljer att lägga in barnet på sjukhus för observation.

Ge inte smärtstillande läkemedel till ett barn med buksmärta innan en läkare har undersökt barnet. Smärtstillande läkemedel kan dölja barnets symtom och leda till att sjukdomen utvecklas ytterligare innan den diagnostiseras.

Vid blindtarmsinflammation är det nödvändigt att operera för att ta bort det infekterade blindtarmsbihanget (appendix). Det kallas blindtarmsoperation. Blindtarmen kan tas bort vid en vanlig operation, som innebär att man gör ett snitt på magen, eller med hjälp av en titthållsoperation (laparoskopi) som är en mindre operation där små instrument och en videokamera förs in i buken genom flera små snitt.

Förutom operationen behöver barnet ofta få vätska intravenöst, smärtstillande läkemedel och kanske antibiotika.

Ett barn med en okomplicerad blindtarmsinflammation kan lämna sjukhuset inom 2-3 dagar. Om appendix har spruckit måste barnet stanna längre på sjukhuset.

Förebyggande åtgärder

Det går inte att förebygga blindtarmsinflammation.