Bihåleinflammation hos barn

Video: Bihåleinflammation hos barn

Vad är...

Make an appointment with doctor

Vad är en bihåleinflammation hos barn?

Bihåleinflammation (sinuit) är en infektion i bihålorna, de luftfyllda hålrummen innanför ansiktet.

Dessa hålrum som räknas till luftvägarna står i förbindelse med näsan och underlättar tömningen av slem till svalget.

När bihålorna blir inflammerade och svullna, vid t.ex. en vanlig förkylning, kan inte slemmet komma ut. Det här leder till att bakterier samlas i bihålorna och en infektion uppstår.

De vanligaste bakterierna som orsakar bihåleinfektion är Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis och Haemophilus influenzae.

Det är vanligare med bihåleinfektion hos vuxna än hos barn. Käkhålan (maxillar-sinus) är inte utvecklad hos små barn, så maxillar-sinuit behöver man knappast räkna med före skolåldern.

Symptom

Symtom och tecken vid bihåleinflammation

Bihåleinflammation börjar som en övre luftvägsinfektion, t.ex. en vanlig förkylning med snuva eller täppt näsa, nysningar och hosta.

Slemmet från näsan är till en början oftast klart, men kan sedan bli tjockare och segare.

Eftersom trycket i de täppta bihålorna ökar kan det göra ont antingen i pannan, bakom kindbenen, mellan ögonen eller bakom näsan. Smärtan kan bli värre när barnet lutar sig framåt.

Barnet kan klaga på att det känns ömt om du trycker eller knackar lätt med fingret på den drabbade bihålan. Dessutom kan barnet ha feber, huvudvärk och helt enkelt må dåligt.

Bihåleinfektion är svår att diagnostisera. Hos barn kan snuva som varat i mer än 10 till 14 dagar i samband med hosta på dagen och under natten vara grund för misstanken.

Ibland kan bihåleinflammationer uppstå plötsligt, med svår nästäppa, tjock gult eller grönt slem och hög feber.

Inflammation i käkhålan (sinus maxillaris) kan ge smärta som kan misstas för att vara tandvärk. Kronisk huvudvärk i pannan kan också bero på bihåleinflammation hos äldre barn.

Komplikationer

Komplikationer vid bihåleinflammation hos barn

Bihåleinflammationer leder sällan till svåra komplikationer. Men bihåleinfektion kan ibland sprida sig till andra delar nära bihålorna, bl.a. ögonen, hjärnan och benen i ansiktet.

Barnet försämras då markant, har feber, klagar på intensiv värk i ansiktet och är röd och svullen där.

Åk till en akutmottagning för barn eller ring till Sjukvårdsrådgivningen i ditt landsting om du tror att ditt barn har denna allvarliga sjukdom.

Behandling

Behandling/Gör så här när barnet har bihåleinflammation

Kontakta Sjukvårdsrådgivningen eller vårdcentralen om du misstänker att ditt barn har en bihåleinflammation.

Näsdroppar eller nässpray av saltvatten (koksalt) hjälper till att lösa upp slemmet i näsan och öppna bihålorna. Det förbättrar luftflödet till bihålorna så att de kan tömmas på mer slem, vilket lindrar värken.

Var emellertid försiktig med näsdroppar, som innehåller avsvällande medel (Nezeril, Otrivin o.a.). De hjälper till att minska svullnaden i näsan de första dagarna, men får inte användas i mer än 3 dagar, eftersom nästäppan kan förvärras när man slutar med dem, om man har hållit på allför länge.

Det kan också hjälpa att använda en luftfuktare.

Läkemedel som paracetamol eller ibuprofen tar ner febern och lindrar smärtan på samma gång.

Om barnet har hösnuva (allergisk rinit) kan läkaren rekommendera antihistamin.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: Bihåleinflammation

Bihåleinflammation är ofta en komplikation av förkylning och det är svårt att förhindra att barnet blir förkylt över huvud taget.

Genom att använda en luftfuktar under vintern kan du slippa torr inomhusluft, som kan torka ut slemhinnorna i bihålorna. Det försvårar tömningen av bihålorna och de blir då lättare inflammerade.

Utsätt inte barnet för tobaksrök eftersom det ökar risken för luftvägsinfektioner.

Om barn med allergi tar sina allergimediciner regelbundet minskar risken för bihåleinflammation och andra infektioner.