Bett av djur/människa

Video: Bett av djur/människa

Vad är...

Kontakta din läkare

Allmänt: Barn bett av djur/människa - hund och katt

Barn riskerar att bli bitna när de leker med djur.

De vanligaste betten är hund- och kattbett, men barn kan också bli bitna av andra husdjur eller vilda djur. Tyvärr kan barn också bli bitna av andra barn. 

Även om de flesta bett inte är farliga måste du alltid ta den här typen av skada på allvar.

När ett barn blir bitet och det har gått hål på huden, bör du söka läkare eftersom det finns risk för infektion från bitsåret.

Det är oftast händer och armar som skadas av djurbett.

Bitsår kan variera från småsår till djupa blödande sår där senor och muskler tagit skada.

Komplikationer

Komplikationer: Bitskador hos barn 

Bitskador kategoriseras vanligtvis som ytliga eller djupa sår.

Det är störst risk för infektion i djupa sår, där djurets tänder har gått igenom huden.

Alla sådana bett bör behandlas av läkare.

Tecken på infektion är rodnad, svullnad, värme och smärta. Det kan också börja rinna var från såret efter några dagar.

Den farligaste komplikationen från djurbett är rabies, en allvarlig virusinfektion som påverkar nervsystemet.

Risken för infektion är störst om barnet har blivit bitet av en fladdermus, tvättbjörn, skunk, räv eller annat stort vilt djur.

Man tror inte att mindre vilda djur som möss, råttor, mullvadar och harar överför rabies. I vissa länder kan emellertid hundar och katter också bära på rabiessmitta.

Det är viktigt att känna till detta om du reser utomlands, vara uppmärksam på djur som förlorat sin normala skygghet för människor eller på annat sätt uppför sig onormalt och inte låta barnen "ta hand om" lösspringande katter och hundar.

Om du eller ditt barn blir biten av ett djur och man kan misstänka rabiessmitta, ska vaccination mot sjukdomen inledas omedelbart under läkarkontroll.

Behandling

Behandling/Gör så här när barnet har blivit biten av et djur

 • Kontakta Sjukvårdsrådgivningen, beskriv hur skadorna ser ut och vilket slags djur som har bitit barnet. 

 • Om barnet har blivit bitet är det viktigt att lugna barnet så mycket som möjligt. Ett bett från ett djur kan naturligtvis vara en skrämmande upplevelse för barnet. 

 • Tvätta ytliga sår noggrant med tvål och vatten. 

 • Sätt på en steril kompress eller bandage. Det håller såret rent och minskar risken för infektion. 

 • Vid djupa bitsår som blöder ymnigt ska du trycka direkt på såret för att stoppa blödningen. 

 • Lägg den skadade kroppsdelen högt.

 •  

  Förebyggande åtgärder

  Varje år blir många barn allvarligt skadade av djurbett, särskilt hundbett.

  I vissa länder, t.ex. Danmark, undervisas skolbarn genom ett systematiskt förebyggande arbete hur de undviker att bli bitna av hundar.

  Det har lett till en betydande minskning av antalet bitskador.

  • Välj en hundras som är tolerant mot barn när du ska köpa hund. Undvik aggressiva hundraser. Det är viktigt att undersöka detta innan du skaffar en familjehund. Hunduppfödaren är lika viktig som val av hundras. Skaffa en rekommendation från någon som du vet har en bra familjehund.
  • Lär barnet att aldrig gå fram till en sovande hund. Om hunden plötsligt vaknar, kan den bita därför att den blir rädd. 
  • Barnet måste också lära sig att inte gå fram till hundar som står bundna. Hunden kan inte komma därifrån och kan bli rädd, och därför bita. 
  • Säg till barnet att inte klappa okända djur om det inte finns en vuxen med. 
  • Säg till barnet att inte störa hundar medan de äter. 
  • Låt aldrig ett barn under 4 år leka med hundar eller katter utan tillsyn. 
  • Lämna aldrig ett barn under 1 år ensamt med ett husdjur, inte ens ett pålitligt husdjur. 
  • Det är viktigt att du lär barnet att respektera djur och iaktta försiktighet med dem. Låt inte barnet reta ett husdjur. Lär ditt barn att alltid gå långsamt bort från en främmande hund, och aldrig springa därifrån. Det kan väcka jaktinstinkten hos djuret och göra det aggressivt. 
  • Ha aldrig vilda djur som husdjur om du har barn. Se till att ditt husdjur årligen vaccineras mot rabies. 
  • Lär barnen att aldrig närma sig, eller försöka klappa vilda djur.

  När söka läkare

  När ska du söka läkare när barnet har blivet bitet av djur eller en människa?

  Sök på vårdcentral eller ring Sjukvårdsrådgivningen i ditt landsting om:

  • Barnet har blivit bitet av ett djur eller en människa, och det har gått hål på huden. Läkaren beslutar om barnet bör behandlas med antibiotika för att förebygga infektion. Om det är mer än fem år sedan barnet vaccinerades mot stelkramp, kan en boosterdos rekommenderas. Denna bör ges inom 48 timmar. 

  • Barnet har blivit bitet av ett vilt djur eller av ett djur vars rabiesskydd är osäkert. Rabies är potentiellt livshotande; om en rabiesvaccination är nödvändig måste den ges så snart som möjligt efter bettet. 

  • Barnet har blivit bitet i ansiktet, på halsen, händerna eller nära en led. 


  Beställ tid hos läkare om:

  • Du misstänker att bettet är infekterat. Tecken på infektion kan vara ökande smärta, rodnad av huden runt bettet eller vätska från såret.