Astma hos barn

Video: Astma hos barn
Videon visar en pojke med astma. Vi ser att han har indragningar, vilket är ett tecken på att han har besvär att andas. Vi rekommenderar att du tittar på videon så att du lär dig vad som menas med indragningar, samt andra tecken på andningssvårigheter hos barn med astma.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är astma hos barn?

Astma är en lungsjukdom som ger andningssvårigheter.

Under ett astmaanfall smalnar luftvägarna i lungorna (kallade luftrören) eftersom de glatta muskelceller som omger luftvägarna drar ihop sig. Dessutom blir slemhinnan i luftvägarna inflammerad och svullen och extra slem bildas.

Kombinationen slemproduktion, inflammation och sammandragningar i den omgivande muskulaturen leder till förträngning av luftvägarna.

Det gör det svårt för luft att komma in och ut ur lungorna. Astman kan vara lätt med enstaka symtom eller allvarlig med konstanta symtom.

Det finns många olika saker som kan utlösa ett astmaanfall. En vanlig förkylning kan göra det, liksom allergener, ämnen som leder till att immunsystemet överreagerar.

Allergener orsakar allergier och vissa barn med allergier utvecklar astma. Vanliga allergener som kan utlösa astmaanfall hos barn är husdammskvalster, pollen, mögel och husdjur, som t.ex. hundar, katter, kaniner och marsvin.

Fysisk ansträngning kan utlösa ett astmaanfall hos vissa barn.

Andra barn kan drabbas av ett astmaanfall när de utsätts för kylig luft, cigarettrök, luftföroreningar, dåligt ventilation och hög luftfuktighet.

Astma är mycket vanligt hos barn och ungdomar. Det är den vanligaste typen av lungsjukdom hos barn och drabbar mellan 5 och 15 % av alla barn.

Astma kan debutera när som helst i barndomen, men hälften av alla barn får sitt första astmaanfall innan de är 3 år.

Hos vissa barn tycks "symtomen växa bort" när de blir äldre, medan andra har symtom hela livet.

Barn vars föräldrar eller syskon har astma löper större risk att få det själva.

Video: Se en pojke med astmaanfall få behandling

Animation: Vad händer i lungorna vid ett astmaanfall? (3D-animation)

Symptom

Symtom och tecken på astma hos barn

De typiska astmasymtomen är andningssvårigheter och hosta. Barnet kan andas snabbare än normalt och använda mer kraft för att få luft in och ut ur lungorna.

Barnet kanske använder hjälpmuskler för att kunna andas. Detta syns tydligt i halsgropen eller mellan revbenen.

Det är framförallt svårt att andas ut (expiration) vid astma. Normalt krävs ingen ansträngning för att andas ut, utan luften flödar ut ur lungorna utan problem.

Ett barn med astma måste tvinga ut luften genom de förträngda andningsvägarna, vilket ger ett väsande och pipande ljud.

Det tar längre tid för barnet att andas ut och barnet kan ha problem med att säga hela meningar. Tillsammans med andningssvårigheterna har barnet ofta en torr, hackande hosta. Hos vissa barn kan en långvarig, nattlig hosta vara det första tecknet på astma.

Video: Hör den karaktäristiska ansträngda och väsande utandningen vid astma

Ljudfil: Så låter torrhosta

Video: Se barn som använder hjälpmuskler för att andas

Komplikationer

Komplikationer av astma hos barn

Obehandlad eller dåligt behandlad astma leder till att barnet får svårare att fylla lungorna med luft. Barnet blir trött fortare än andra barn och kan bli begränsat i sin fysiska aktivitet.

Dåligt behandlad astma kan leda till fördröjd tillväxt och ökad risk för infektioner i lungorna. Om astman inte behandlas kan den även leda till att hjärtmusklerna måste arbeta hårdare, vilket till sist kan resultera i hjärtproblem.

Barnen själva är ofta överdrivet accepterande beträffande besvären, och inskränker t ex sin fysiska aktivitet f.a. slippa astman, vilket kan bli till en ond cirkel. Som förälder till ett astmabarn måste du ta ansvar för att hålla barnets sjukdom i schack!

Nuförtiden behöver inte barn med astma få andningsbesvär och hosta alltsomoftast under sina dagliga aktiviteter!

Det finns bra underhållsmediciner, som håller besvären borta, men en sådan medicinering kräver kontakt med en läkare som engagerar sig och som ni har förtroende för.

Video: Så här ger du astmaläkemedel

Behandling

Behandling/Gör så här när barnet har astma

Beställ tid på vårdcentral eller barn- och ungdomsmottagning för en bedömning om du misstänker att ditt barn har astma.

Läkaren kommer att undersöka barnet och kanske ta en lungröntgen för att titta på lungorna. Det kan bli fråga om remiss till barnläkare med inriktning på allergi-sjukdomar.

Hos äldre barn kan ett lungfunktionstest vara till hjälp för klassificeringen av besvären. Lungfunktionen testas med en flödesmätare som mäter luftflödet ut ur lungorna, medan en spirometer mäter både den mängd luft som flödar in och ut ur lungorna.

Flödesmätare kan användas hemma för att lättare kontrollera astmasymtomen.

Video: Så här använder du en flödesmätare

Allergitest kan ge viktig information i vissa situationer, men det beror på barnets ålder och på sådant som om det finns konkreta misstankar om vilka allergen som är aktuella och i så fall vilket/vilka allergen det är. Diskutera detta med läkaren, men utgå alltså inte från att ett allergitest är likamed "klart besked". 

De flesta barn med astma behöver två olika läkemedel:

  • "Räddningsmedicin" för att omedelbart stoppa ett astmaanfall
  • "Kontrollmedicin" för att förebygga ett astmaanfall

Räddningsmedicin ska tas vid det första tecknet på ett astmaanfall, medan kontrollmedicin ska tas regelbundet, varje dag, för att förebygga anfall.

Det finns olika sätt att ta astmamediciner på, beroende på läkemedel och barnets ålder. Vissa astmaläkemedel inhaleras.

Nebulisatorer används ofta för att ge inhalerade läkemedel till de yngsta barnen. En liten mask hålls över näsa och mun medan barnet andas in den fina dimma som innehåller medicinen.

Barn över 5-6 år kan få läkemedel med dosaerosoler, pulverinhalatorer eller tabletter.

Läkaren kommer att bestämma vilken typ av läkemedel som är bäst för ditt barn.

Video: Så här ger du astmaläkemedel

Tillsammans med dig kommer läkaren att ta fram ett "behandlingschema" som förklarar exakt vilka läkemedel (hur mycket och när) barnet ska ta regelbundet och vad du ska göra om barnet blir sämre.

Schemat kommer att vara en del av barnets journal och följa med barnet i takt med att han/hon växer. En kopia bör skickas till barnets skola.

äldre barn kan få en flödesmätare att använda hemma för att mäta luftflödet ut ur lungorna. En flödesmätare gör att barnet och dess föräldrar kan se hur välkontrollerad astman är och få tidiga varningssignaler på ett astmaanfall.

Om barnet har andningssvårigheter på grund av ett astmaanfall är det mycket viktigt att du agerar lugnt (även om du är mycket orolig).

Tala mjukt, trösta barnet genom att låta honom sitta i ditt knä eller genom att varsamt stryka honom över ryggen.

Låt barnet sitta upprätt med bra stöd. Det gör att barnet andas lättare.

Lossa åtsittande kläder och öppna fönstret för att släppa in frisk luft i rummet.

Uppmuntra barnet att dricka mycket. Ett ökat vätskeintag förhindrar att slemmet i luftvägarna blir klibbigt och svårt att hosta upp.

Ring 112 omedelbart, om barnet har svårt att andas, verkar bli trött, eller om allt inte verkar stå rätt till.

Tecken på ett allvarligt astmaanfall är blåaktig hud, grymtande ljud, fladdrande näsborrar och att muskulaturen i halsen eller mellan revbenen dras in.

Ring omedelbart läkare om barnet har astmasymtom och de vanliga astmamediciner inte verkar hjälpa.

Video: Se en pojke med astmaanfall få behandling

Video: Se barn som använder hjälpmuskler för att andas

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: astma

Det är bra att tillsammans med allergiläkaren upprätta ett skrivet behandlingsschema, så att du kan hjälpa barnet att ta de läkemedel som läkaren har ordinerat.

Det är ofta nödvändigt att öka eller minska dosen av vissa läkemedel, beroende på hur svåra barnets astmasymtom är. Under de mer allvarliga faserna är det ofta nödvändigt att ge en högre eller starkare dos av läkemedlet.

Om barnet är allergiskt är det viktigt att du håller barnet borta från ämnen som du tror orsakar allergin, så mycket som möjligt.

Rök inte hemma eller i bilar där någon har astma.

Ett hårigt husdjur är inte någon bra idé för ett barn med astma!

Även husdammskvalster kan utlösa allergi, så sovrummen bör städas och dammas regelbundet, hellre med våt trasa än dammsugare. Heltäckningsmattor, luddiga gardiner och uppstoppade djur bör undvikas.

Om barnet får astma vid träning kan läkemedel cirka en halvtimme före träningen förebygga anfallet.

Det är viktigt att barn med astma, precis som andra barn, uppmuntras att vara fysiskt aktiva. Barn rapporterar ofta inte till sina föräldrar sådana inskränkningar i aktivitet som de gör p.g.a. sin astma! Ett exempel kan vara 12-åringen som alltid spelar fotboll som målvakt, för om han måste springa så får han hosta och pip i bröstet. Och detta får hans mamma veta först i samtalet med läkaren!

Välkontrollerad bör sjukdomen inte bli ett hinder i det dagliga livet för barn med astma. Vissa barn med astma tycks växa ifrån symtomen när de blir äldre, medan barn med kända allergier löper ökad risk för att astman finns kvar till vuxen ålder.

De mediciner som används vid underhållsbehandling av astma tillhör de mest använda och beprövade i världen. Det finns inga helt biverkningsfria mediciner, men riskerna med dessa är små jämfört med de "biverkningar" som astmasjukdomen alltid ger om den (i onödan) tillåts inskränka ditt barns dagliga liv!