Undersökning av höfterna av nyfödda

Video: Undersökning av höfterna av nyfödda

Höftundersökning

Undersökning av höfterna är en viktig del av undersökningen av nyfödda.

Den görs för att identifiera barn med medfödd höft- eller höftledsdysplasi.

Hos dessa barn är inte höftleden helt normalt utvecklad.

De har en stelare höftledsgrop och lösare mjukdelsvävnad.

Därmed kommer höftleden att vara instabil så att höftkulan, som är kulformad, inte helt passar in i leden och därmed lätt hoppar ur led - det vi kallar "lösa höfter".

Om detta inte upptäcks tidigt och behandlas kan den fortsatta utvecklingen av leden störas så att höftleden i framtiden inte fungerar som den ska.

Läkaren undersöker höfterna genom att göra stabilitets- och rörlighetstester på höftleden på det sätt som videon visar.

Läkaren kommer då att utröna om höften "hoppar ur led". Ca 1,5-2 % av alla barn föds med "lösa höfter", med förhöjd förekomst i vissa familjer.

Hos ca 20 % av barnen hittar man "lösa höfter" på båda sidor.

Vid misstänkta fall av "lösa höfter" baserat på läkarundersökningen kommer man att göra en ultraljudsundersökning av höften.

Detta görs också rutinmässigt om barnet legat i sätesbjudning eller om det finns medfödda höftfel i familjen.

Om barnet har säkra tecken på medfött höftfel behandlas det med en så kallad frejka-kudde mellan benen.

En "spridställning" för benen med användning av kudden i 3-4 månader kommer att leda till att höfterna utvecklas normalt.