Neurologisk undersökning - primitiva reflexer

Video: Neurologisk undersökning - primitiva reflexer

Neurologisk undersökning - primitiva reflexer

Det nyfödda barnet föds med ett antal så kallade primitiva reflexer.

Flera av dessa är livsviktiga för barnets överlevnad under den första tiden.

I denna video ser vi några av dessa primitiva reflexer.

Den viktigaste reflexen är nog sugreflexen som barnet använder när det dricker mjölk från bröstet.

Tillsammans med sugreflexen har vi en så kallad sökreflex.

När barnet kort efter födseln söker efter bröstvårtan vrider det huvudet åt den sida som berörs av mammans hud eller bröstvårta. På så sätt hittar barnet bröstvårtan och börja suga.

En annan av de medfödda primitiva reflexerna är den så kallade Mororeflexen eller omklamringsreflexen.

Om barnet utsätts för en plötslig rörelse, förlorar stödet under kroppen eller hör ett ljud gör barnet en klängande rörelse med armarna där det först slår ut med armarna och därefter böjer dem inåt, ofta kombinerat med gråt.

Många anser att detta är en typ av grundläggande, kvarvarande skräckreflex som utlöses när urmänniskobarnet tappar greppet om sin mor.

En annan av de primitiva reflexerna är gripreflexen i händer och fötter, det vill säga att handen eller foten stängs runt ett objekt som berör handflatan eller fotsulan.

Här demonstreras den så kallade automatiska gångreflexen där barnet gör gå-rörelser när benen sätts växelvis ner mot ett fast underlag.

Dessa primitiva reflexer försvinner gradvis och ersätts av frivilliga rörelser från cirka 3 till 4 månaders ålder, även om gripreflexen, speciellt i benen, kan dröja kvar längre.