Följ Theodors utveckling: 5 veckor - 19 månader

Video: Följ Theodors utveckling: 5 veckor - 19 månader
Videon visar utvecklingen för ett barn på 5 veckor. Videon är en del av en serie om en pojke - Theodor - som vi månad för månad följde genom hans två första levnadsår.

Det första levnadsåret

I den här serien möter vi Teo – en pojke som vi har fått möjlighet att filma varje månad under hans första levnadsår.

Utvecklingen som ett spädbarn går igenom under sitt första levnadsår är unik.

Det finns ingen annan period i livet där människan utvecklar sig mer både fysiskt, mentalt och socialt.

Vi ska följa Teo under de första 12 månaderna i hans liv.

Under den här perioden kommer vi att se hur han får allt bättre kontroll över sina rörelser, hur han lär sig att använda sina händer och vi får vara med om hans mentala och sociala utveckling.

Ett barns muskelkontroll utvecklas uppifrån och ner, dvs. först kommer Teo att lära sig att kontrollera huvudet och överkroppen.

Därefter kommer han att lära sig att sitta, för att därefter krypa.

Så småningom kommer han att kunna resa sig, för att sedan ta sina första steg utan stöd.

Under de första månaderna upptäcker Teo gradvis sina egna händer och vad de kan användas till.

Han lär sig att koordinera synintryck med handrörelser så att han kan gripa efter föremål han ser och som han vill utforska närmare.

Inom loppet av det första året kommer Teo också att utveckla sig mentalt och socialt, och vi ska följa med i hur han i allt större grad kommunicerar med omgivningen genom gråt, kroppsrörelser, ljud, ansiktsuttryck och så småningom ord.

Videorna beskriver hur Teo går igenom de olika utvecklingsstadierna under sitt första år.

Under den här perioden går alla barn igenom samma utvecklingsstadier, och i stort sett i samma ordningsföljd som Teo, men det är viktigt att vara medveten om att barn utvecklas i olika takt, något som ofta är ärftligt betingat.

En del barn kan hoppa över eller byta plats på en del utvecklingsstadier.

Några barn lär sig exempelvis att gå innan de kan krypa, några kryper inte, men rullar sig fram eller hasar fram på baken.

Du behöver därför inte oroa dig om ditt barn inte går igenom exakt samma utveckling som Teo.

Inom vissa områden har ditt barn kanske kommit längre än Teo, medan det kanske ligger litet efter på en del områden, som språk eller motorik.

Titta på videorna för att lära dig mer och för att få en överblick över de olika stadierna som är normala i barnets utveckling det första levnadsåret.

God kunskap om barnets tidigaste utveckling gör det enklare för dig att leka med och stimulera barnet i dess normala utveckling.

Dessutom kommer denna kunskap också att hjälpa dig att förutse och förebygga situationer där barnet kan skada sig eller hamna i farliga situationer.

Vid den tidpunkt då barnet lär sig att gripa efter föremål, för att därefter ofta stoppa små saker i munnen eller när det lär sig att krypa eller gå, är det viktigt att du redan har barnsäkrat hemmet så att barnet kan utöva sina nya färdigheter i en så trygg miljö som möjligt.