Aktivitetstips för föräldrar: 2 1/2 år

Video: Aktivitetstips för föräldrar: 2 1/2 år

Att blåsa såpbubblor är jättebra träning för 2–3-åringar, även om det kan bli litet söligt. På detta sätt övar barnet upp sin finmotorik i form av öga-hand-funktion och koordination mellan händer och mun. Barnet måste lära sig att blåsa litet försiktigt för att få till bubblor och inser därmed att han/hon måste avmäta styrkan korrekt.

Att blåsa såpbubblor är dessutom en trevlig aktivitet som erbjuder en fin samspelssituation mellan två barn eller barnet och en vuxen. Barnet får lära sig att turas om. På det hela taget är såpbubblor en genial lek för barn i denna åldersgrupp.

På- och avklädning är bra övning av både grov- och finmotorik. Dessutom lär sig barnet att planera sina handlingar i ordningsföljd. Detta är en nyttig lärdom även för andra mer komplicerade göromål.

Från cirka 2 ½ års ålder börjar barnet att kunna ta av sig en del klädesplagg, medan påklädning är svårare och något som de flesta barn inte bemästrar förrän i 3–4-årsåldern.

Barn mellan 2 och 3 år älskar att titta i en bilderbok tillsammans med en vuxen. Dessa barn behöver lite mer avancerade bilderböcker än mindre barn för vilka det är en god begreppsträning att peka på bilder och säga vad saker heter.

Böckerna bör nu berätta små historier så att det går en röd tråd som tema i böckerna. I en del böcker kan barnet öppna små luckor eller känna på olika material. Samtala med barnet om vad ni ser och upplever i boken.

Ställ frågor om de olika sidorna i boken. Låt barnet få använda fantasin och dikta vidare. Det gör upplevelsen ännu mer spännande och lärorik för barnet.

Från cirka 2 ½ års ålder kan du börja lära ditt barn om de olika färgerna, även om de flesta barn inte kan färgerna förrän vid 3–4 års ålder. Här ber mamma Maja att plocka ut den kloss som har den färg som mamma säger.

För att träna på färgerna kan du börja med att be ditt barn om att sortera saker med samma färg. Då lär sig barnet att färgen kan vara gemensam för olika saker.

Denna video visar en lek som stimulerar både barnets minne och känselsinne. Tre saker visas för barnet, därefter läggs täcket på samtidigt som mamma tar bort två av sakerna. Barnet ska då känna vilken sak som ligger kvar under filten.

Svårighetsgraden kan ökas genom att mamma endast tar bort en av sakerna så att det blir två saker kvar.

Från 2 års ålder intresserar sig barnet för leksaker som används i rollspel. Doktorsutrustning är alltid populärt. Det stimulerar barnets utforskningsbehov och är god övning av finmotorik och samspel. Barnet är doktor och dockan är patient. Det är också ett bra sätt att låta barnet känna sig tryggare med vad som sker vid eventuella kommande läkarbesök.

En plocklåda är en bra leksak för barn från ca 1 ½–2 års ålder. Den ger bra träning av öga-hand-koordinationen och barnet lär sig att de olika formerna passar i var sitt hål. Här måste barnet också vända på plocklådan för att hitta det rätta hålet.

Det är också ett bra sätt att öva färgerna på. Maja på 2 år och 9 månader klarar plocklådan utan problem — det är nästan för lätt!

Från cirka 1 ½ års ålder börjar barnet med rollekar. En god samspelssituation för dig och ditt barn är att leka måltid. Ha ett litet urval av koppar, tallrikar, bestick och leksaksmat i plast. Låt barnet få duka bordet med servetter och servis för att därefter hälla i kopparna och servera leksaksmat.

När barnet blir litet större, kan ni använda riktigt vatten i muggarna och kopparna, som videon visar. Prata med barnet medan ni lekar så att språket också stimuleras av leken. Barnet lär sig att dela ut saker till andra.

Från ca 1 ½ års ålder börjar barnet kunna bemästra enkla formbräden och pussel. Ha ett litet urval med olika svårighetsgrad. Formpusslet på videon innehåller bitar med olika former och färger, och passar för barn mellan 2 ½ och 3 ½ år.

Formpussel ger god träning av handmotorik och att kunna känna igen olika former som passar ihop. Prata med barnet om vad de olika formerna kallas och använd också situationen till att lära barnet färgerna.

Från cirka 3 års ålder har de flesta barn tillräckligt god finmotorik för att börja lära sig att klippa med sax. Se till att saxen som barnet ska använda, är utformad för små barn och inte har vassa kanter. Passa också barnet så att det inte skär sig.

Lär barnet från början att sax inte ska användas utan att en vuxen är närvarande och bara när barnet sitter.

Att klippa i papper tycker barn är skojigt, särskilt när de kan klippa pappret i mindre och mindre bitar. Efteråt kan bitarna eventuellt färgläggas och limmas på ett annat pappersark. Vartefter barnet blir flinkare kan du rita streck, cirklar och fyrkanter som barnet kan klippa ut.

Detta är bra träning för finmotorisk precision och koordination.