Andfåddhet hos barn - En introduktion

Video: Andfåddhet hos barn - En introduktion

Vad är...

Kontakta din läkare

Andfåddhet hos barn - en introduktion

Försök att observera och beskriva barnets andningsmönster om barnet har andningssvårigheter:

  • När började andningsproblemen? 
  • Var det något som verkade utlösa anfallet? 
  • Fick barnet plötsligt svårt att andas eller blev andningssvårigheterna successivt värre? 
  • Har barnet andra symtom som feber eller hosta? 
  • Finns det astma i släkten? 
  • Framförallt, verkar barnet mycket sjukt? 
  • Hur skulle du beskriva barnets tillstånd? 

Den här informationen hjälper läkaren att ställa diagnos på barnet och hjälper dig att underlätta andningen för barnet och göra det mer bekvämt för henne.

De vanligaste orsakerna till andningssvårigheter hos barn är astma och luftvägsinfektioner som krupp, bronkiolit och lunginflammation.

Det finns dock två mycket allvarliga tillstånd som kan orsaka plötsliga andningssvårigheter: struplocksinflammation och kvävning.

Video: Se barn som använder hjälpmuskler för att andas