Allergichock (anafylaktisk reaktion)

Video: Allergichock (anafylaktisk reaktion)
Videon visar korrekt användning av adrenalinspruta på barn

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är en allergichock (anafylaktisk reaktion) hos barn?

En allergichock, även kallad anafylaxi, är en svår, plötslig allergisk reaktion, som i allmänhet påverkar mer än ett organsystem.

Om behandling inte ges omedelbart kan tillståndet bli livshotande.

Det finns många olika allergener - saker som kan ge en allergisk reaktion - som kan orsaka en allergichock, däribland insektsbett, läkemedel eller vissa livsmedel.

Jordnötter, ägg, komjölk, fisk och skaldjur är vanliga livsmedelsallergener som kan utlösa en allergichock.

Symptom

Symtom och tecken på allergichock hos barn

De första symtomen på en allergichock reaktion är ofta klåda, en brännande eller stickande känsla i munnen, på läpparna och i svalget. Dessutom kan personen bli svullen runt ögonen, munnen och läpparna. Svullnaden följs ofta av allmänna utslag över hela kroppen i form av nässelutslag.

Slemhinnorna i munnen och svalget kan svullna upp, så att personen får svårt att svälja och andas. Allergenet kan också utlösa en astmaliknande reaktion som innebär att luftvägarna dras samman och gör det ännu svårare att andas.

Allergichocker kan påverka cirkulationen och barnets hud kan bli blek, kall och svettig.

Hjärtfrekvensen (pulsen) ökar när blodtrycket faller, och det finns risk för att barnet svimmar.

Andra symtom på allergichock är magont, kräkningar, diarré, kramper och extrem trötthet.

Komplikationer: allergichock

En allergichock kan snabbt utvecklas till ett livshotande tillstånd.

Effekterna på andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet kan leda till andningssvikt, cirkulationssvikt/chock.

Patienten kan bli medvetslös och riskerar att dö om inte behandling sätts in omedelbart.

Behandling

Behandling/Gör så här om ditt barn har fått en allergichock

Ring omedelbart 112 och begär ambulans om du misstänker att ditt barn har fått en allergichock, eftersom det här tillståndet snabbt kan försämras och bli livshotande.

Barn som tidigare har drabbats av en allergichock eller en allvarlig allergisk reaktion bör bära med sig en dos injicerbart adrenalin (Anapen eller Epipen), som barnet eller dess föräldrar kan använda vid de första tecknen på allergichock.

Adrenalin är ett hormon som hjälper till att öppna luftvägarna och förbättra andningen, höjer blodtrycket och minskar den allergiska reaktionen i kroppen.

Åk alltid direkt till en akutmottagning med barnet när adrenalin har använts.

När du väntar på läkare eller ambulans, bör du be andra personer om hjälp ifall det blir nödvändigt med återupplivning.

Lossa åtsittande kläder och försök lugna barnet, som ofta är panikslaget och inte förstår vad som händer.

 Låt barnet sitta upprätt, eller nästan upprätt, för att underlätta andningen.

Lägg barnet på sidan om hon kräks.

Om den drabbade verkar apatisk eller visar tecken på cirkulationssvikt med t.ex. blek, fuktig och kall hud, ska du lägga henne ned och lyfta upp benen.

Med kinden nära barnets ansikte och blicken på barnets bröstkorg kan du avgöra om hon andas. Känn efter puls på halsen (större barn) eller på insidan av överarmen (mindre barn). Meddela kringstående dina iakttagelser så att de kan vidarebefordra dem till ambulanspersonalen och akutmottagningen.

Påbörja återupplivning med mun-mot-mun-metoden om barnet inte andas. Om du inte hittar några tecken på cirkulation (puls, blodtryck), måste du också ge bröstkompressioner.

Föräldrar till barn som har haft en allergichock bör gå en kurs i hjärt-lungräddning (HLR) så att de är bättre förberedda om en sådan situation skulle upprepas.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder

Det är svårt att förebygga en allergichock hos ett barn som inte har några kända allergier eller som aldrig tidigare har haft en allergichock.

Om ditt barn har haft en allvarlig allergisk reaktion eller har en känd allergi mot bi-/getingstick eller nötter, fråga läkaren om barnet ska ha med sig adrenalin att injicera (Anapen, Epipen). Det kanske inte behövs dagligdags men kan vara motiverat i vissa risksituationer. Ett exempel kan vara att ditt barn är allergisk mot getingstick och ska ut på en ö och campa.

Kontrollera om barnet bör använda ett armband som talar om vad han/hon är allergisk mot.

Personer med allergi mot bi-/getingstick bör undvika kläder med typiska blomfärger på sommaren. De attraherar insekterna! Grått och brunt är bättre.

Behandling med allergen immunterapi eller allergisprutor kan också hjälpa vissa barn. Det är en serie sprutor som innehåller väldigt små mängder bi- eller getinggift. Sprutorna ges under en viss tidsperiod, vanligen 2 till 5 år. De gör att barnet bildar andra sorters antikroppar, som minskar risken för allvarliga reaktioner vid framtida insektsstick.

Vid besök hos läkare/sjuksköterska, berätta alltid om ditt barn tidigare fått en allergisk reaktion mot läkemedel eller bedövningsmedel.

Om barnet har livsmedelsallergi är det viktigt att vänner, släktingar och barnets skola får veta det så att barnet inte får mat som han/hon är allergisk mot.