Allergi hos barn

Video: Allergi hos barn
Pricktest används för att konstatera om barnet har någon allergi. Allergiframkallande ämnen injiceras i huden. Ämnena kan vara extrakt från pollen, damm, katter, hundar eller kaniner. Om barnet inom 15 minuter får en liten allergisk reaktion lokalt på huden kan detta indikera att barnet är allergiskt mot det aktuella ämnet.

Vad är...

Make an appointment with doctor

Vad är allergi hos barn?

Allergi är en överreaktion i en del av kroppens immunförsvar, det komplexa nätverk av speciella celler och vävnader, som normalt hjälper till att skydda kroppen mot främmande ämnen.

Man är inte från början allergisk mot vissa ämnen, utan man blir det genom kontakt med dessa.

Däremot ärver man tendensen att på detta sätt "sensibiliseras" för substanser i maten eller omgivningen ö.h.t.

Hos allergiker tolkar kroppens immunförsvar en del saker, som normalt är ofarliga, som något främmande eller skadligt.

Som en följd av detta producerar immunförsvaret substanser som IgE-antikroppar och histamin, vilka släpps ut i blodbanan för att bekämpa dessa främmande eller potentiellt farliga ämnen.

Det sätter igång en inflammatorisk reaktion i olika delar av kroppen och allergiska symtom uppträder.

Några exempel på organ som kan påverkas av allergiska reaktioner är ögonen, näsan, huden, lungorna och matsmältningsapparaten.

Ämnen som utlöser en allergisk reaktion i immunförsvaret kallas allergener.

Vanliga exempel på allergener är:

  • livsmedel (särskilt mjölk, ägg, nötter, soja, vete, bär, fisk och skaldjur) 
  • gift från vissa insekter (t.ex. getingar och bin) 
  • pollen från träd och växter (såsom ambrosia och gräs) 
  • djurmjäll (från hund, katt, häst, kanin, marsvin m.m.) 
  • husdammskvalster 
  • mögelsporer 
  • vissa kemikalier (t.ex. cigarettrök) 
  • mediciner, särskilt antibiotika

Disposition f.a. bli allergisk är alltså ärftlig och individer med denna läggning har oftare än andra även astma samt sådan torr hud som är förknippad med eksem.

Symptom

Symtom och tecken på allergi hos barn

Allergi kan ge många olika symtom beroende på barnets ålder och vilket organ i kroppen som är påverkat av den allergiska reaktionen.

En allergisk reaktion kan påverka huden och ge utslag.

Nässelfeber är en vanlig typ av allergiska utslag som man ser med kliande, upphöjda röda kvaddlar.

Allergi i matsmältningssystemet kan leda till illamående, kräkningar, diarré och magkramp. Barn och yngre barn kan reagera med att bli otåliga, irriterade och gråta en hel del.

Det är vanligast med allergier som påverkar näsan och de beror vanligtvis på allergener som andas in.

Nasala allergier, dvs. hösnuva och allergisk rinit, kan orsaka nästäppa eller snuva, nysningar, röda vattniga ögon och hosta.

Yngre barn med allergi kan få astmasymtom, vilka orsakar snabb, ytlig andning, väsande och pipande ljud (vid utandning) och torrhosta.

Video: Hör den karaktäristiska ansträngda och väsande utandningen vid astma

Komplikationer

Komplikationer: allergi

I sällsynta fall kan en allergisk reaktion bli livshotande. Detta kallas allergichock eller anafylaxi.

Den här allergichocken kan bli allvarlig och ske hastigt, och mer än en del av kroppen är normalt inblandad.

Om behandling inte ges omedelbart kan tillståndet bli livshotande.

De första symtomen på en allergichock är ofta klåda, och en brännande eller stickande känsla i munnen, på läpparna och i svalget.

Dessutom kan personen bli svullen runt ögonen, munnen och läpparna.

Svullnaden åtföljs ofta av allmänna utslag över hela kroppen i form av nässelutslag.

Slemhinnorna i munnen och svalget kan svullna upp, så att personen får svårt att svälja och andas.

Allergichocker kan också påverka cirkulationen och barnets hud kan bli blek och kallsvettig. Pulsen ökar när blodtrycket faller, och det finns risk för att barnet svimmar.

Andra symtom på allergichock är magont, kräkningar, diarré, kramper och extrem trötthet.

Behandling

Behandling/Gör så här när barnet har allergi

Ibland görs dessa undersökningar av en allergolog, en läkare som specialiserat sig på allergier.

Om du misstänker att ditt barn har allergi bör du tala med en läkare, som kan ställa diagnos genom att undersöka barnet och gå igenom hans/hennes symtom och sjukdomshistoria.

I vissa fall kan läkaren beställa blodprov eller hudtest på barnet för att fastställa en diagnos på allergi.

Om det finns tecken på astma kan det även vara lämpligt att testa lungfunktionen.

Den bästa behandlingen vid allergi är att undvika det som barnet är allergiskt mot.

Ofta går det inte att undvika något helt och hållet, men det finns flera åtgärder du kan vidta för att minska barnets kontakt med allergenet (se Förebyggande åtgärder).

När symtomen är ihållande trots dessa åtgärder, finns det olika allergimediciner att tillgå. En del antihistaminer blockerar immunförsvarets frisläppande av histamin till blodet och stoppar allergiska reaktioner innan de har börjat eller bromsar dem om de redan har satt igång.

Steroider minskar inflammationen som immunförsvaret orsakar. Dessa läkemedel kan tas i form av nässpray, ögondroppar och tabletter eller flytande.

Allergiinjektioner ("hyposens-behandling") består i att små, stigande doser av ett allergen injiceras under huden och hjälper varaktigt vissa patienter med allergi.

Det bildas en annan sorts antikroppar mot allergenet än de allergiframkallande och på så sätt förebyggs svåra allergiska reaktioner i framtiden.

Barn som tidigare har drabbats av en allergichock eller en allvarlig allergisk reaktion bör ha med sig en dos adrenalin (Anapen eller Epipen) som barnet eller dess föräldrar kan injicera om en allergisk reaktion skulle inträffa.

Adrenalin är ett hormon som hjälper till att öppna luftvägarna och förbättrar andningen, höjer blodtrycket och minskar den allergiska reaktionen i kroppen.

Ta barnet direkt till akutmottagningen när denna medicin har använts.

Video: Så gör du en adrenalininjektion vid allergichock

Video: Så undersöker man med hjälp av pricktest om barnet är allergiskt

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: allergi hos barn

Det kan vara omöjligt att fullständigt undvika det ämne som barnet är allergiskt mot (t ex pollen), men det är ändå viktigt att minimera den kontakt som barnet har med allergenet.

Om man vet att barnet är allergiskt mot husdammskvalster ska man undvika heltäckande mattor, luddiga gardiner och djurfällar i barnets sovrum. Städa hellre där med våt trasa än med dammsugare!

Barn med allergi mot hundar eller katter bör inte ha dessa husdjur inomhus. Håll dessutom barnet borta från sådana djur när han besöker släkt och vänner.

Låt alla släktingar, vänner och barnets skola veta om att barnet är allergiskt mot viss mat, så att hon inte blir erbjuden denna mat.

Det är speciellt viktigt om barnet är allergiskt mot jordnötter.

Allergi mot hästhår (tagel) kan vara ssk häftig och mycket små mängder kan utlösa besvär (t ex via kläderna som en kamrat använde nyss när hon red).

Barn som är allergiska mot pollen bör inte sova med sovrumsfönstret öppet under pollensäsongen.

Pollenallergiska barn bör duscha och tvätta håret innan de lägger sig för att få bort så mycket pollen som möjligt från kroppen.

Håll alla allergiska barn borta från cigarettrök, eftersom den kan förvärra allergiska symtom.

Vistas inte på allmänna platser där människor röker omkring er.